Broşür:

Elektronik Belge Yönetim Sistemi

Kurum ve kuruluşlarda üretilen veya dışarıdan gelen evrakların kurum içindeki süreçlerinin dijital ortamda yönetilmesini sağlayan fonksiyonel ve işlevsel özellikleri ile kullanıcı dostu bir üründür.

Sektöre Katkısı

Dijital Dönüşüm hedefleri çerçevesinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra özel kuruluşların kağıt ortamında gerçekleşen iş akışlarının, dijital ortama aktarılması ve belgelerin dijital ortamda yönetilmesi ile bu belgelere, yazışmalara hızlı erişim sağlanması gerekmektedir.

benzer şartları sağlamak üzere geliştirilmiş ürünlerden farklı olarak;

 • Fonksiyonalitesi ve işlevselliği yüksek çözümler sunar.
 • Kullanıcı dostu bir çözümdür.
 • Kağıt tüketimini minimize eden doğa dostu bir çözümdür.
 • Yazışmaların Standartlaşmasının Sağlanması.
 • Yazışmaların sevk, liaraf ve onay sürelerinin kısaltılması
 • Harcanan emek, zaman ve kırtasiye maliyetlerinden tasarruf sağlanması
 • Bir ofiste kişi başına tüketilen kağıt miktarı 0,7 kg/gün, yani ortalama 140 sayfadır. Finans merkezleri ve bankalarda kişi başına tüketilen kağıt 0,9 kg/gün yani 180 sayfadır.
 • Geleneksel belge yönetim sistemlerinin maliyeti, doküman ile ilgili işlemler, ofis çalışanlarının mesailerinin %40 – 60’ına, işçilik maliyetlerinin %20 – 45’ine ve kurumsal cironun %12-15’ine mal olmaktadır.
 • Yazışmaların sağlıklı ve güvenli olarak arşivlenmesi
 • e – Kurum Belleğinin oluşması
 • Ofislerdeki doküman kayılilarının önüne geçilmesi
 • Bir ofisteki dokümanların ortalama %7,5’i kaybolmaktadır, %3’üne ise yanlış dosyalamadan ötürü ulaşılamamaktadır.